logo

multimedialne programy
dla niepełnosprawnych intelektualnie

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr2/2016 2016-07-31

Informujemy, że dokonano rozstrzygnięcia Postępowania ofertowego nr 2/2016.
Na wykonawcę został wybrany Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny.
Oferent Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Wydział Matematyczno – Fizyczno – Techniczny spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin realizacji zamówienia oraz kryterium termin płatności faktury. W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zmawiającego na podstawie ustalonych kryteriów.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 2016-06-20

Zamieszczamy skorygowany Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego nr 2/2016. W poprzednio zamieszczonym formularzu na skutek oczywistej omyłki wskazano jedynie jeden z etapów prac badawczo-rozwojowych, które mają być realizowane przez wykonawcę.
FORMULARZ OFERTOWY KOREKTA

Zapytanie ofertowe nr 2/2016 2016-06-17

Zapraszamy do składania ofert na usługi w postaci prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem oraz praktycznym zastosowaniem ulepszonego produktu - innowacyjnego oprogramowania multimedialnego adresowanego do osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Szczegóły w załącznikach:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 2016-06-17

Informujemy, że unieważniamy postępowanie ofertowe nr 1/2016 z powodu błędu formalnego (zbyt krótki termin na składanie ofert).

Zapytanie ofertowe nr 1/2016 2016-06-16

Zapraszamy do składania ofert na usługi w postaci prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem oraz praktycznym zastosowaniem ulepszonego produktu - innowacyjnego oprogramowania multimedialnego adresowanego do osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Szczegóły w załącznikach:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY

KONFERENCJA - Strategie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych programów mulimedialnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2016-01-19

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. "Strategie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych programów mulimedialnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie", organizowaną przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie we współpracy z Prostą Edukacją która odbędzie się 23 kwietnia 2016r. W szczególności zapraszamy osoby zajmujące się terapią i edukacją osób niepełnosprawnych intelektualnie z wykorzystaniem komputera.
Szczegółowy program wraz z tematyką poruszanych zaganień na konferencji umieścimy niebawem. Pobierz informację o konferencji

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr1/2015 2016-01-19

Oferta Wykonawcy Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Techniki została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofęrt określonych w zapytaniu ofertowym tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium potencjał Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów.
Szczegóły w załączniku:
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formiezapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 2015-12-19

Zapraszamy do składania ofert na usługi w postaci prac badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem oraz praktycznym zastosowaniem ulepszonego produktu - innowacyjnego oprogramowania multimedialnego adresowanego do osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Szczegóły w załącznikach:
ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTOWY

Metody Pracy z użyciem programów PROSTEJ EDUKACJI! 2015-12-04

Już niebawem udostępnimy Państwu materiały ze Scenariuszami Terapii, które omawiamy na szkoleniach dotyczących pracy z oporgramowaniem Prostej Edukacji. Materiały będą pomocne wszystkim użytkownikom naszych programów a w szczególności tym, którzy jescze nie brali udziału w szkoleniu.

Szkolenie w LEŻAJSKU 2015-11-03

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas oddział w Leżajsku
Wszystkich chętnych terapeutów i nauczycieli serdecznie zapraszamy.

Tematyka:"Wykorzystanie programów informatycznych w pracowni komputerowej. Strategie, metody, trudności".
Planowany termin szkolenia: 25-11-2015 godz. 10.00
Miejsce: WTZ Caritas w Leżajsku

Zgłoszenia można przesyłać na adres:
info@prostaedukacja.com.pl
lub tel: 505 337 859

Szkolenie w ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM! 2015-10-07

Szkolenie w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się w siedzibie PSOUU Kolo w Aleksandrowie Łódzkim.
Wszystkich chętnych terapeutów i nauczycieli zapraszamy do udziału.

Tematyka:"Wykorzystanie programów informatycznych w pracowni komputerowej. Strategie, metody, trudności".
Planowany termin szkolenia: 28-10-2015
Miejsce: Aleksandrów Łódzki ul. 1-go Maja 43/47 godz. 10.00

Zgłoszenia można przesyłać na adres:
info@prostaedukacja.com.pl
lub tel: 505 337 859
Szkolenia odbywają się za darmo!

Szkolenie w TARNOBRZEGU! 2015-10-07

Kolejne szkolenie planujemy w Tarnobrzegu dzięki uprzejmości ŚDS przy ul. Kopernika 3.
Wszystkich chętnych terapeutów i nauczycieli zapraszamy do udziału.

Tematyka:"Wykorzystanie programów informatycznych w pracowni komputerowej. Strategie, metody, trudności".
Planowany termin szkolenia: 20-10-2015
Miejsce: ŚDS w Tarnobrzegu, ul.Kopernika 3

Zgłoszenia można przesyłać na adres:
info@prostaedukacja.com.pl
lub tel: 505 337 859
Szkolenia odbywają się za darmo!

Szkolenie w województwie PODKARPACKIM! 2015-09-18

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla terapeutów zajęciowych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego na temat: "Wykorzystanie programów informatycznych w pracowni komputerowej. Strategie, metody, trudności".
Planowany termin szkolenia: 12.10.2015
Miejsce: WTZ w Dębicy ul. Sienkiewicza 1
Zgłoszenia można przesyłać na adres:
info@prostaedukacja.com.pl
lub tel: 505 337 859
Szkolenia odbywają się za darmo!

Wrzesień w Małopolsce! 2015-09-10

Prezentujemy nasze programy w małopolskich jednostkach.
Prezentacja jest jednocześnie szkoleniem demonstrującym jak prawidłowo pracować z programami!.
Każdy uczestnik szkolenia (terapeuta, nauczyciel pracowni komputerowej) dostaje certyfikat odbycia podstawowego szkolenia Akademii Prostej Edukacji.
Szkolenia odbywają się za darmo!
Każda jednostka, która zgłosi się do udziału w szkoleniu/prezentacji może skorzystać ze specjalnej promocji 1 po 3 czyli 3 programy po 99zł. Zgłoszenia można przesyłać na adres:
info@prostaedukacja.com.pl
ZAPRASZAMY !