Akademia
Finansowa

  • TRENING
    POZNAWCZY

  • TRENING
    SPOŁECZNY

Charakterystyka programu

Finansowa strona życia osób niepełnosprawnych intelektualnie często naznaczona jest licznymi trudnościami. Szczególnym rodzajem tych problemów jest trudność w prawidłowym posługiwaniu się pieniędzmi, wynikająca ze słabej umiejętności rozpoznawania monet i banknotów. Dlatego program Akademia Finansowa koncentruje się na rozwoju i umacnianiu tej kompetencji
Program skierowany jest w sczególności do osób o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Cele programu pod względem psychologicznym.

1. Rozwój funkcji spostrzegania poprzez rozwój odbioru wrażeń wzrokowych i słuchowych
2. Rozwój uwagi poprzez koncentracje na zadaniach, rozwój podzielności i zakresu uwagi.

3. Rozwój procesu myślenia przez rozwój abstrahowania i uogólniania istotnych związków (edukacji korelatu) w eksponowanych zestawach zadaniowych.
4. Rozwój pamięci krótkotrwałej i długotrwałej poprzez zdolności do zapamiętywania wielości bodźców wzrokowych i słuchowych,
5. Rozwój kontroli emocjonalnej, poprzez trenowanie hamowania impulsywnych reakcji wyboru, które nie są przemyślane przez uczestnika programu
6. Rozwój społeczny uczestników gry. Uczestnicy zdobywają umiejętność rozpoznawania nominałów pieniędzy

akademia finansowa