Akademia
Emocji
i Uczuć

  • TRENING
    POZNAWCZY

  • TRENING
    EDUKACYJNY

Charakterystyka programu

Program został zaprojektowany tak, aby uwzględnić w swoim działaniu trudności osób niepełnosprawnych w zakresie ich czynności orientacyjno-poznawczych, czynności intelektualnych oraz procesów emocjonalno-motywacyjnych, może być wykorzystywany indywidualnie, lub podczas pracy na zajęciach grupowych.
Program skierowany jest w sczególności do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności intelektualnej.

Cele programu pod względem psychologicznym.

1. Rozwój funkcji spostrzegania poprzez rozwój odbioru wrażeń wzrokowych i słuchowych
2. Rozwój uwagi poprzez koncentracje na zadaniach, rozwój podzielności i zakresu uwagi.

3. Rozwój procesu myślenia przez rozwój abstrahowania i uogólniania istotnych związków (edukacji korelatu) w eksponowanych zestawach zadaniowych.
4. Rozwój pamięci krótkotrwałej i długotrwałej poprzez zdolności do zapamiętywania wielości bodźców wzrokowych i słuchowych,
5. Rozwój kontroli emocjonalnej, poprzez trenowanie hamowania impulsywnych reakcji wyboru, które nie są przemyślane przez uczestnika programu
6. Rozwój społeczny uczestników gry. Uczestnicy zdobywają umiejętność korzystania z komputera, tabletu dzięki programowi, który jest dostosowany do ich potrzeby.

zdjęcie pudełka akademii emocji i uczuć